Chào mừng bạn đến với website ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 14/12/2021
Lượt đọc: 1508

Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng trực tuyến trên địa bàn thành phố Thủ Đức

 

I. Về thành phần hồ sơ: thực hiện theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. Lưu ý: Bản vẽ xin phép xây dựng thể hiện theo khổ giấy A3 để thuận lợi trong việc scan thành file PDF nhằm thực hiện đính kèm hồ sơ trên phần mềm.

FILE MẪU BẢN VẼ: mau_ban_ve_1412202120.rar

 

          1. Nhà ở riêng lẻ:

1.1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. (lưu ý: Phải có địa chỉ mail và số điện thoại liên hệ)

-  Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

-  02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình;

c) Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện;

d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

(lưu ý: khi nộp hồ sơ trực tuyến các thành phần nêu trên là bản chụp bản chính)

1.2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. (lưu ý: Phải có địa chỉ mail và số điện thoại liên hệ)

 

-  Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Đơn cam kết tháo dỡ công trình khi nhà nước thực hiện quy hoạch

-  02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình;

c) Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện;

d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

(lưu ý: khi nộp hồ sơ trực tuyến các thành phần nêu trên là bản chụp bản chính)

1.3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. (lưu ý: Phải có địa chỉ mail và số điện thoại liên hệ)

- Một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

- Bản vẽ hiện trạng của các bộ phận công trình dự kiến sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (kích thước tối thiểu 10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

(lưu ý: khi nộp hồ sơ trực tuyến các thành phần nêu trên là bản chụp bản chính)

1.4. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo Mẫu số 02 Phụ lục II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. (lưu ý: Phải có địa chỉ mail và số điện thoại liên hệ)

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

- 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng.

(lưu ý: khi nộp hồ sơ trực tuyến các thành phần nêu trên là bản chụp bản chính)

*Ngoài các tài liệu quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung thêm các tài liệu khác đối với các trường hợp sau:

1. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.

- Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.

3.  Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản cam kết bảo đảm an toàn cho công trình liền kề đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ có công trình liền kề.

4. Đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ có ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình phải được đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện kiểm định hiện trạng, xác nhận đủ điều kiện sửa chữa, cải tạo hoặc đề xuất biện pháp gia cố (nếu có) để đảm bảo an toàn công trình và các công trình lân cận theo quy định.

5. Đối với công trình xây chen có tầng hầm, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

(lưu ý: khi nộp hồ sơ trực tuyến các thành phần nêu trên là bản chụp bản chính)

II. Về trình tự nộp, tra cứu và giải quyết hồ sơ:

1. Nộp hồ sơ

- Bước 1: Truy cập địa chỉ: http://tpthuduc-cpxd.thongtinquyhoach.vn.

- Bước 2: Chọn chức năng “Nộp hồ sơ” tại trang chủ để nộp hồ sơ trực truyến.

- Bước 3: Chọn loại hồ sơ theo nhu cầu của người nộp.

- Bước 4: Điền thông tin cá nhân của chủ đầu tư; thông tin về thửa đất và công trình đề nghị cấp phép xây dựng; thông tin về đơn vị thiết kế (những thông tin bắt buộc nhập có đánh dấu sao đỏ).

- Bước 5: Tải lên hồ sơ đính kèm (theo thành phần hồ sơ quy định tại mục 1).

- Bước 6: Chọn một trong hai hình thức nhận kết quả (nhận qua bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ).

- Bước 7: Chọn “Gửi hồ sơ” để hoàn thành và nhận mã số để tra cứu hồ sơ.

2. Trình tự, thời gian giải quyết hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng:

- Trình tự: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Phòng Quản lý đô thị thành phố Thủ Đức sẽ thực hiện theo trình tự đã được thiết kế trên phần mềm đảm bảo việc tham mưu đề xuất và ban hành Giấy phép xây dựng theo đúng quy định.

- Thời gian: Theo quy định tại Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

3. Tra cứu hồ sơ, thanh toán lệ phí và nhận kết quả:

- Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ, người dân có thể tra cứu tình trạng của hồ sơ bằng chức năng “Tra cứu hồ sơ” tại trang chủ.

- Sau khi Giấy phép xây dựng được ký, người dân sẽ nhận được tin nhắn qua điện thoại và thư điện tử chứa đường dẫn để truy cập tiến hành thanh toán lệ phí qua cổng thanh toán trực tuyến.

- Sau khi thanh toán thành công, người dân sẽ nhận hồ sơ bằng một trong hai hình thức đã lựa chọn khi nộp hồ sơ.

Tin cùng chuyên mục

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 168 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi,TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Email: tpthuduc@tphcm.gov.vn
tel: (8428) 3740 0509

KHU HÀNH CHÍNH-TIẾP CÔNG DÂN

Địa chỉ: 168 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi,TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng HĐND&UBND

(028) 3740 05-09-5559

Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Đức

(028) 3747 0174

Ban Tiếp công dân

(028) 3747 0124

Kết nối với chúng tôi
Số lượng truy cập: 000012201