Chào mừng bạn đến với website trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 22/10/2021
Lượt đọc: 203

Vận hành tòa nhà và dịch vụ vệ sinh

THÔNG TIN ĐĂNG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Lĩnh vực

Phi tư vấn

Gói thầu

Vận hành tòa nhà và dịch vụ vệ sinh

Nguồn vốn

Ngân sách sự nghiệp của thành phố

Bên mời thầu

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chỉ định thầu

Phương thức LCNT

Chào giá

Thời gian nhận báo giá

25/10/2021

Đến ngày

29/10/2021

Địa điểm nhận báo giá (gửi qua mail và gửi bản giấy)

vnphong.tpthuduc@tphcm.gov.vn và Gửi về Đ/c Vũ Nguyễn Phương Hồng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố Thủ Đức, địa chỉ: 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức

Danh mục thiết bị

 

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Khối lượng

 

 

 

 

1

Tổng diện tích thực hiện vệ sinh

m2

25.540

2

Đơn giá thực hiện vệ sinh

đồng/m2/tháng

 

3

Tổng chi phí công tác vệ sinh (1)*(2)

đồng/tháng

 

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

Tháng 11 năm 2021

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 168 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi,TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Email: tpthuduc@tphcm.gov.vn
tel: (8428) 3740 0509

KHU HÀNH CHÍNH-TIẾP CÔNG DÂN

Địa chỉ: 168 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi,TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng HĐND&UBND

(028) 3740 05-09-5559

Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Đức

(028) 3747 0174

Ban Tiếp công dân

(028) 3747 0124

Kết nối với chúng tôi
Số lượng truy cập: 000006084