Chào mừng bạn đến với website trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 24/3/2021
Lượt đọc: 182

Bầu cử là quyền lợi đồng thời cũng là trách nhiệm của công dân

    Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với mỗi cử tri, việc đi bầu cử là quyền lợi đồng thời cũng là trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

 

 

          Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Bởi thế, lựa chọn đúng những người đủ đức, đủ tài để trở thành những đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

          Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện - cơ quan quyền lực Nhà nước từ trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng. Tham gia ứng cử và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền cơ bản của công dân trong việc xây dựng chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Thông qua việc bầu cử này, nhân dân thực hiện quyền dân chủ bằng cách lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn những người bảo đảm tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước là yêu cầu quan trọng và có ý nghĩa chính trị to lớn.

 

 

          Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vừa là quyền lợi, đồng thời cũng là trách nhiệm của của mỗi công dân. Vì vậy, mỗi cử tri cần tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử; nghiên cứu kỹ lưỡng danh sách người tham gia ứng cử để đảm bảo bầu ra những người đủ đức, đủ tài vào các cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Tác giả: Phòng Văn hóa và thông tin

Tin cùng chuyên mục

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 168 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi,TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Email: tpthuduc@tphcm.gov.vn
tel: (8428) 3740 0509

KHU HÀNH CHÍNH-TIẾP CÔNG DÂN

Địa chỉ: 168 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi,TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng HĐND&UBND

(028) 3740 05-09-5559

Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Đức

(028) 3747 0174

Ban Tiếp công dân

(028) 3747 0124

Kết nối với chúng tôi
Số lượng truy cập: 000006088