title

Đề cương giới thiệu Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia
Thứ hai, 21/06/2021, 16:03 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia. Nghị định số 56/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký.

Theo đó, Danh mục chi tiết nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia gồm các mặt hàng sau:

1. Máy X-quang.

2. Máy thở.

3. Máy phá rung tim.

4. Máy theo dõi bệnh nhân.

5. Máy siêu âm.

6. Máy hút dịch.

7. Bơm tiêm điện.

8. Bộ dụng cụ phẫu thuật.

9. Máy phun hóa chất.

10. Vật tư phòng hộ cá nhân.

11. Máy phát hiện nhanh các tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ.

12. Túi đựng tử thi.

Chính phủ giao Bộ Y tế thực hiện quản lý hàng dự trữ quốc gia nêu tại Điều 1 Nghị định này theo quy định tại Luật Dự trữ quốc gia, đồng thời giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định này./.

 

                                                         Hội Luật gia Thành phố Thủ Đức

 

Số lượng lượt xem: 55