title

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC CHI BỘ VÀ ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN TP. THỦ ĐỨC
Thứ năm, 22/04/2021, 14:24 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

            

Đ/c Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức,

phát biểu chỉ đạo

 

Ngày 20/4/2021 Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố Thủ Đức tổ chức lễ ra mắt Ban Chấp hành, UBKT Đảng ủy Cơ quan Chính quyền và công bố các Quyết định thành lập chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ quan chính quyền, chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và chỉ định Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức.

Đồng chí Phạm Hoa Mai - Phó Bí thư Đảng ủy Công bố các Quyết định thành lập chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận và chỉ định Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận nhận nhiệm vụ và ra mắt gồm:

* Ban Chấp hành Đảng bộ có 11 đồng chí, gồm: 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư và 09 đồng chí ủy viên. Đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền.

* Ủy ban Kiểm tra có 5 đồng chí. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra được chỉ định đồng chí Phạm Hoa Mai.

* Chỉ định cấp ủy Đảng bộ bộ phận Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2025 có 07 đồng chí. Đồng chí Võ Tấn Quan, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, giữ chức Bí thư Đảng ủy.

* Chỉ định cấp ủy Đảng bộ bộ phận phòng Quản lý đô thị nhiệm kỳ 2021 - 2025 có 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Đoan Trang, Trưởng phòng, giữ chức Bí thư Đảng ủy.

* Chỉ định cấp ủy Chi bộ phòng Văn hóa Thông tin nhiệm kỳ 2021 - 2023 có 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng phòng, giữ chức Bí thư chi bộ.

* Chỉ định cấp ủy Chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2021 - 2023 có 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng, giữ chức Bí thư chi bộ.

* Chỉ định cấp ủy Chi bộ Thanh tra nhiệm kỳ 2021 - 2023 có 05 đồng chí. Đồng chí Võ Minh Thanh Tùng, Trưởng phòng, giữ chức Bí thư chi bộ.

* Chỉ định cấp ủy Chi bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021 - 2023 có 05 đồng chí. Đồng chí Đoàn Công Duy Phong, Phó Trưởng phòng, giữ chức Bí thư chi bộ.

* Chỉ định cấp ủy Chi bộ Kinh tế và Khoa học Công nghệ nhiệm kỳ 2021 - 2023 có 05 đồng chí. Đồng chí Phan Hoàng Đấu, Trưởng phòng, giữ chức Bí thư chi bộ.

* Chỉ định cấp ủy Chi bộ phòng Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2021 - 2023 có 05 đồng chí. Đồng chí Phạm Quang Bửu, Trưởng phòng, giữ chức Bí thư chi bộ.

* Chỉ định cấp ủy Chi bộ phòng Tư pháp  nhiệm kỳ 2021 - 2023 có 03 đồng chí . Đồng chí Phạm Hoài Minh Tân, Trưởng phòng, giữ chức Bí thư chi bộ.

* Chỉ định cấp ủy Chi bộ phòng Tài chính- Kế hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2023 có 05 đồng chí. Đồng chí Lê Tấn Hồng, Trưởng phòng, giữ chức Bí thư chi bộ.

* Chỉ định cấp ủy Chi bộ phòng Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2023 có 03 đồng chí. Đồng chí Trương Thanh Trung, Phó Trưởng phòng giữ chức Bí thư chi bộ.

          Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức đề nghị các cấp ủy Đảng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hơn, quyết liệt hơn để lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng và phát triển Thành phố Thủ Đức trong tương lai; trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:Tập trung nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và công tác quản lý đảng viên, chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên trong công tác vận động quần chúng; Thực hiện bản đăng ký chương trình hành động cá nhân hàng năm; Tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết đơn, thư phản ánh của Nhân dân đối với tổ chức Đảng; tổ chức thực hiện tốt Quy định số 213/QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Các chi, Đảng bộ ra mắt nhận nhiệm vụ:

 

BCH ĐẢNG ỦY CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

 

BCH ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN VĂN PHÒNG HĐND - UBND

BCH ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

CẤP ỦY CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CẤP ỦY CHI BỘ PHÒNG KINH TẾ - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

CẤP ỦY CHI BỘ PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CẤP ỦY CHI BỘ PHÒNG TƯ PHÁP

CẤP ỦY CHI BỘ PHÒNG NỘI VỤ

CẤP ỦY CHI BỘ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

CẤP ỦY CHI BỘ THANH TRA VÀ PHÒNG VHTT

CẤP ỦY CHI BỘ PHÒNG Y TẾ

 

 

 

Số lượng lượt xem: 360